Monday, February 2, 2015

LIMA BELAS BUKTI KEIMANAN

       Al-Hakim meriwayatkan Alqamah bin Haris r.a berkata, aku datang kepada Rasulullah s.a.w dengan tujuh orang dari kaumku. Kemudian...